Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 22 (2019) >
09 - A difusión dos números indoarábigos en Galicia >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/1009

Título: A difusión dos números indoarábigos en Galicia
Autores: Neira Pereira, Henrique
Data de edición: 22-Sep-2020
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1009
Aparece nas Coleccións09 - A difusión dos números indoarábigos en Galicia

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
09 - A difusion dos numeros.pdf1,12 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011