Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 22 (2019) >
11 - Alguacís, serenos, gardas municipais e policías locais da Estrada nos séculos xix, xx e xxi >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/1013

Título: Alguacís, serenos, gardas municipais e policías locais da Estrada nos séculos xix, xx e xxi
Autores: Ferro Pego, Luis Manuel
Data de edición: 22-Sep-2020
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1013
Aparece nas Coleccións11 - Alguacís, serenos, gardas municipais e policías locais da Estrada nos séculos xix, xx e xxi

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
11 - Alguacis serenos gardas.pdf601,89 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011