Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 24 (2021) >
03 - Cruz Gallástegui Unamuno: o fundador da Misión Biolóxica de Galicia no Pazo de Pousada (Boqueixón) >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/1058

Título: Cruz Gallástegui Unamuno: o fundador da Misión Biolóxica de Galicia no Pazo de Pousada (Boqueixón)
Autores: Manuel Redondo Mella
Data de edición: 28-Dec-2022
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1058
Aparece nas Coleccións03 - Cruz Gallástegui Unamuno: o fundador da Misión Biolóxica de Galicia no Pazo de Pousada (Boqueixón)

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
misceláneaestrada24_baixa_completo-163-188.pdf221,87 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011