Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 25 (2022) >
06 - Vida, obra e fazañas de M. Blanco Garea. >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/1100

Título: Vida, obra e fazañas de Manuel Blanco Garea, o único ciclista estradense que correu dúas voltas a España e que durmiu baixo as estrelas
Autores: Cabeza Quiles, Fernando
Data de edición: 14-Dec-2023
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1100
Aparece nas Coleccións06 - Vida, obra e fazañas de M. Blanco Garea.

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
06-CABEZA QUILES.pdf1,99 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011