Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 25 (2022) >
08 - Canteiros, quintos e mozos de cordel. >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/1102

Título: Canteiros, quintos e mozos de cordel. Unha visión da emigración de Tabeirós e Montes entre 1741 e 1816 a través dos expedientes de liberdade e solteiría
Autores: Porto Rico, Damián
Data de edición: 14-Dec-2023
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1102
Aparece nas Coleccións08 - Canteiros, quintos e mozos de cordel.

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
08-PORTO RICO.pdf599,3 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011