Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 26 (2023) >
02 - Campás e campaneiros >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/1123

Título: Campás e campaneiros
Autores: Ferro Pego, Luís
Troiano Carril, Xosé
Data de edición: 14-Dec-2023
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1123
Aparece nas Coleccións02 - Campás e campaneiros

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
02-FERRO PEGO-TROIANO CARRIL.pdf758,42 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011