Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 26 (2023) >
09 - Gafos, lazarados, negros, xudeus e outras periferias sociais no Antigo Réxime >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/1130

Título: Gafos, lazarados, negros, xudeus e outras periferias sociais no Antigo Réximen
Autores: Porto Rico, Damián
Data de edición: 14-Dec-2023
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1130
Aparece nas Coleccións09 - Gafos, lazarados, negros, xudeus e outras periferias sociais no Antigo Réxime

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
09-PORTO RICO.pdf302,55 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011