Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 02 (1999) >
09- A actividade textil tradicional no Val do Vea (A Estrada-Pontevedra) espadelas e espadeleiros >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/179

Título: A actividade textil tradicional no Val do Vea (A Estrada-Pontevedra) espadelas e espadeleiros
Autores: Rodriguez Calviño, Manuel
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/179
Aparece nas Coleccións09- A actividade textil tradicional no Val do Vea (A Estrada-Pontevedra) espadelas e espadeleiros

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
A actividade textil tradicional no Val do Vea (A Estrada-Pontevedra) espadelas e espadeleiros.pdf2,57 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011