Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 02 (1999) >
08- La poética de Paz y Soarez de Taveirós >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/181

Título: La poética de Paz y Soarez de Taveirós
Autores: Vallin, Gema
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/181
Aparece nas Coleccións08- La poética de Paz y Soarez de Taveirós

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
La poetica de Paz y Soarez de Taveiros.pdf1,15 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011