Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 05 (2002) >
03- Achegamento a historia do campo de futbol da estrada e do "Deportivo estradense" >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/268

Título: Achegamento a historia do campo de futbol da estrada e do "Deportivo estradense"
Autores: Blanco Fuentes, Mario
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/268
Aparece nas Coleccións03- Achegamento a historia do campo de futbol da estrada e do "Deportivo estradense"

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
Achegamento a historia do campo de futbol da estrada e do Deportivo estradense.pdf5,43 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011