Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 05 (2002) >
05- Analisis y palnteamiento del suelo industrial en el municipio de A Estrada ( Pontevedra) >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/274

Título: Analisis y palnteamiento del suelo industrial en el municipio de A Estrada ( Pontevedra)
Autores: Miramotes Carballeda, Angel
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/274
Aparece nas Coleccións05- Analisis y palnteamiento del suelo industrial en el municipio de A Estrada ( Pontevedra)

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
Analisis y palnteamiento del suelo industrial en el municipio de A Estrada ( Pontevedra).pdf2,89 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011