Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 07 (2004) >
13- Alcaldes estradenses >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/338

Título: Alcaldes estradenses
Autores: Fernández Bascuas, María Jesusa
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/338
ISSN: 1139-921x
Aparece nas Coleccións13- Alcaldes estradenses

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
pg_367-392_fernandez-bascuas_7.pdf133,95 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011