Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 10 (2007) >
06- Algúns topónimos das parroquias de Sabucedo, Liripio, Codeseda e Souto >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/401

Título: Algúns topónimos das parroquias de Sabucedo, Liripio, Codeseda e Souto
Autores: Fernando, Cabeza Quiles
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/401
ISSN: 1139-921x
Aparece nas Coleccións06- Algúns topónimos das parroquias de Sabucedo, Liripio, Codeseda e Souto

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
pg_149-158_estrada10.pdf376,57 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011