Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 12 (2009) >
02- La enseñanza media en A Estrada (1933-1938) a partir de una fuente inédita >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/419

Título: La enseñanza media en A Estrada (1933-1938) a partir de una fuente inédita
Autores: Figueiras Nodar, Margarita
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/419
Aparece nas Coleccións02- La enseñanza media en A Estrada (1933-1938) a partir de una fuente inédita

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
pg_101-134_estrada12.pdf592,59 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011