Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 12 (2009) >
08- Meteoroloxía e clima nas coplas e refráns da Ulla >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/432

Título: Meteoroloxía e clima nas coplas e refráns da Ulla
Autores: Barreiros, Paloma
Taboada, Juan
Neira, Henrique
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/432
Aparece nas Coleccións08- Meteoroloxía e clima nas coplas e refráns da Ulla

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
pg_267-296_estrada12.pdf384,48 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011