Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 10 (2007) >
09- Inventario de ermidas, capelanías e obras pías da Estrada (1567-1959) >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/446

Título: Inventario de ermidas, capelanías e obras pías da Estrada (1567-1959)
Autores: Porto Rico, Damián
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/446
Aparece nas Coleccións09- Inventario de ermidas, capelanías e obras pías da Estrada (1567-1959)

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
pg_189-286_estrada10.pdf1,19 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011