Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 15 (2012) >
06- Seis cartas (tres inéditas) de Virxinia Pereira Renda (de Castelao) á familia de Ramón Otero Pedrayo (1948-1957) >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/542

Título: Seis cartas (tres inéditas) de Virxinia Pereira Renda (de Castelao) á familia de Ramón Otero Pedrayo (1948-1957)
Autores: Alonso Montero, Xesús
Palabras chave: Virxinia Pereira
Castelao
Otero Pedrayo
Data de edición: 16-Dec-2013
Resumo: Hai cen anos, en outubro de 1912, casan na vila da Estrada Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Virxinia Pereira Renda, esposa, nai e tamén autora de multitude de cartas escritas cun estilo claro, directo e orixinal. Alonso Montero, bo coñecedor da actividade epistolográfica de Virxinia, ofrécenos unha interesante achega desta faceta pouco coñecida da esposa de Castelao, facéndoa coincidir, a modo de particular homenaxe ó matrimonio, co centenario do casamento.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/542
ISSN: 1139-921X
Aparece nas Coleccións06- Seis cartas (tres inéditas) de Virxinia Pereira Renda (de Castelao) á familia de Ramón Otero Pedrayo (1948-1957)

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
06_Alonso.pdf1,3 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011