Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 20 (2017) >
18 - A Estrada Miscelánea Histórica e Cultural. 1998-2016. Índice de autores e títulos publicados (núms. 1-19) >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/929

Título: A Estrada. Miscelánea histórica e cultural. 1998-2016. Índice de autores e títulos publicados (números 1-19)
Autores: María Carbia Vilar
Data de edición: 28-Dec-2018
URI: http://hdl.handle.net/123456789/929
Aparece nas Coleccións18 - A Estrada Miscelánea Histórica e Cultural. 1998-2016. Índice de autores e títulos publicados (núms. 1-19)

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
misc20_18.pdf116,3 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011