Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 21 (2018) >
13 - A Estrada nos séculos XIII-XVI. Fontes para o estudo da economía e da sociedade >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/973

Título: A Estrada nos séculos XIII-XVI. Fontes para o estudo da economía e a sociedade
Autores: Javier García Gómez
Data de edición: 10-Dec-2019
URI: http://hdl.handle.net/123456789/973
Aparece nas Coleccións13 - A Estrada nos séculos XIII-XVI. Fontes para o estudo da economía e da sociedade

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
13 - A Estrada nos seculos XIII-XVI. Fontes para o estudo da economia e da sociedade.pdf1,22 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011