Formatos Soportados por Dspace

Voltar á axuda principal

Pólitica de Soporte de Formatos
Niveis de Soporte de Formatos
Que facer se o seu formato non aparece listado

 

Pólitica de Soporte de Formatos arriba

(Política de Soporte de Formatos aquí)

 

Niveis de Soporte de Formatos arriba
Nome Extensións Tipo MIME Nivel de soporte
Unknown application/octet-stream descoñecido
Adobe PDF pdf application/pdf coñecido
XML xml text/xml coñecido
Text txt, asc text/plain coñecido
HTML htm, html text/html coñecido
CSS css text/css coñecido
Microsoft Word doc application/msword coñecido
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document coñecido
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint coñecido
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation coñecido
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel coñecido
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet coñecido
MARC application/marc coñecido
JPEG jpeg, jpg image/jpeg coñecido
GIF gif image/gif coñecido
image/png png image/png coñecido
TIFF tiff, tif image/tiff coñecido
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff coñecido
audio/basic au, snd audio/basic coñecido
WAV wav audio/x-wav coñecido
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg coñecido
RTF rtf text/richtext coñecido
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio coñecido
FMP3 fm application/x-filemaker coñecido
BMP bmp image/x-ms-bmp coñecido
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop coñecido
Postscript ps, eps, ai application/postscript coñecido
Video Quicktime mov, qt video/quicktime coñecido
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg coñecido
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project coñecido
Mathematica ma application/mathematica coñecido
LateX latex application/x-latex coñecido
TeX tex application/x-tex coñecido
TeX dvi dvi application/x-dvi coñecido
SGML sgm, sgml application/sgml coñecido
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 coñecido
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio coñecido
Photo CD pcd image/x-photo-cd coñecido
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text coñecido
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template coñecido
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web coñecido
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master coñecido
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics coñecido
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template coñecido
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation coñecido
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template coñecido
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet coñecido
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template coñecido
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart coñecido
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula coñecido
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database coñecido
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image coñecido
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension coñecido
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer coñecido
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template coñecido
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc coñecido
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template coñecido
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw coñecido
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template coñecido
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress coñecido
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template coñecido
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global coñecido
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math coñecido
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer coñecido
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global coñecido
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc coñecido
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw coñecido
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress coñecido
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed coñecido
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math coñecido
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart coñecido
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail coñecido
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 coñecido

 

Que facer se o seu formato non aparece listado arriba

Por favor, contacte co seu Administrador de Dspace Se ten cuestións sobre un formato en particular