Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 11 (2008) >
06- La Casa de Monteagudo en la feligresía de San Jorge de Codeseda >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/392

Título: La Casa de Monteagudo en la feligresía de San Jorge de Codeseda
Autores: Ferro Pego, Luis Manuel
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/392
Aparece nas Coleccións06- La Casa de Monteagudo en la feligresía de San Jorge de Codeseda

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
pg_125-140_estrada11.pdf486,91 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011