Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 18 (2015) >
08 - Catálogo de reloxos de sol no concello da Estrada >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/801

Título: Catálogo de reloxos de sol no concello da Estrada
Autores: Ferro Pego, Luis Manuel
Data de edición: 29-Dec-2016
URI: http://hdl.handle.net/123456789/801
Aparece nas Coleccións08 - Catálogo de reloxos de sol no concello da Estrada

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
08 - Catalogo de reloxos de sol no concello da Estrada.pdf3,49 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011